ทุนเรียนต่อต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ / International Scholarshipsสองคำถามแรกก่อนเริ่มต้นหาทุนเรียนต่อต่างประเทศ

1. จะเรียนวิชาอะไร?
2. อยากไปเรียนที่ไหน?

เมื่อทุนภายในประเทศมีไม่เพียงพอ กับความต้องการของผู้ขอทุน แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยังมีทุนจากต่างประเทศอีกมากมายให้กับนักเรียนต่างชาติ ซึ่งผู้ขอทุนการศึกษา ทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ทางการเงินเพื่อให้จบหลักสูตรปริญญาของทุนการศึกษาโดยที่ทุนจะครอบคลุมไม่เพียง แต่ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแต่จะครอบคลุมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียน เช่น ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม และยังตอบสนองความต้องการอื่น ๆ รวมทั้งที่อยู่อาศัยและเงินพักผ่อนในวันหยุด

... อย่างไรก็ตาม มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการขอทุนการศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ คือบางคนคิดว่า ถ้าคุณไม่ได้มีเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป ก็หมายความว่าคุณจะไม่ได้ทุนการศึกษา แต่จริงจริงแล้วที่สำคัญคือการกรอกใบสมัครอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ห้ามเว้นว่างข้อมูลที่มีคำถาม ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดไม่สมบูรณ์เป็นหนึ่งเหตุผลสำคัญที่นักเรียนไม่สามารถขอทุนการศึกษาได้ นั่นหมายความว่าใบสมัครเป็นด่านแรกของการได้ทุน ยิ่งใบสมัครดูแล้วน่าสนใจ ยิ่งได้เปรียบคู่แข่ง ประการที่ สอง You should have a very good TOEFL (or w/e) score.

สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือการเก็บรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทุนการศึกษาไว้และไม่รีบเร่งในการกรอกเอกสาร ต้องอ่านทั้งหมดของข้อกำหนดคุณสมบัติอย่างระมัดระวัง และรวบรวม เอกสารตามรายละเอียดให้ได้ทั้งหมดก่อน แล้วค่อยกรอกใบสมัคร เอกสารทุกชิ้นต้องมีสำเนา เก็บไว้ในโฟลเดอร์
-You can preview the online application questions on our scholarship application page and we suggest you type out your answers first, keep them for a few days to make absolutely sure you are happy with them, and then copy them into the application form when you are ready.

ที่สำคัญต้องตรวจสอบ Application Deadline for Scholarship ให้ดี และที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ต้องอ่าน Scholarship Obligations หรือ ภาระผูกพันของทุนให้ดีว่าคุณรับได้หรือไม่ เรื่องนี้ควรปรึกษาทางบ้าน นี้คือเคล็ดลับสำคัญที่อยู่ในบทสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐ และ เอกชนหลายสถาบันในการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติที่ขอทุนLook at scholarship information to see which ones you can still apply for now.